Świadectwo parafianki – 23.02.2019 r.

YouTube player
centrumopatrznosci.pl
Świątynia Opatrzności Bożej, Msza św. dziękczynna za łaskę Chrztu Świętego – 23.02.2019 r.
5. dzień skupienia, konferencja ks. infułata Jana Sikorskiego „Wolność jako dar Opatrzności Bożej”

Świadectwo Adama Sitnika – 23.02.2019 r.

YouTube player
centrumopatrznosci.pl
Świątynia Opatrzności Bożej, Msza św. dziękczynna za łaskę Chrztu Świętego – 23.02.2019 r.
5. dzień skupienia, konferencja ks. infułata Jana Sikorskiego „Wolność jako dar Opatrzności Bożej”