dziekuje

Adam Szreniawa

Dziękujemy Panu Bogu i Matce Najświętszej, za 90 lat życia Ireny Karbowskiej urodzonej 28 stycznia 1925 roku w Ostrowie k.Ropczyc i prosimy o dalszą Bożą Opiekę.