Świadectwo Gabrieli Malec – 19.09.2020 r.

centrumopatrznosci.pl
Msza św. odpustowa w Świątyni Opatrzności Bożej, 8. Dzień Skupienia dla Darczyńców: konferencja ks. prof. Roberta Skrzypczaka pt. “Jeżeli Opatrzność Boża czuwa nad nami, to dlaczego potrzebujemy wstawiennictwa świętych?” – 19.09.2020 r.

Świadectwo Pawła Bobrowicza z Warszawy – 19.09.2020 r.

centrumopatrznosci.pl
Msza św. odpustowa w Świątyni Opatrzności Bożej
8. Dzień Skupienia dla Darczyńców: konferencja ks. prof. Roberta Skrzypczaka pt. “Jeżeli Opatrzność Boża czuwa nad nami, to dlaczego potrzebujemy wstawiennictwa świętych?” – 19.09.2020 r.