Świadectwo Kazimierza Gracy z KWK “Piast” w Bieruniu – 26 czerwca 2021 r.

centrumopatrznosci.pl

Świątynia Opatrzności Bożej
Msza święta w intencji górników z KWK “Piast” w Bieruniu – 26 czerwca 2021 r.


Panteon Wielkich Polaków – uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 40. rocznicę strajku w Kopalni Węgla Kamiennego “Piast” w Bieruniu, który został rozpoczęty 14 grudnia 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Był to najdłuższy podziemny strajk w powojennej historii górnictwa, który trwa 14 dni i wzięło w nim udział ponad 1000 górników.

Orkiestra Dęta KWK „Piast” w Bieruniu – 26 czerwca 2021 r.

centrumopatrznosci.pl

Świątynia Opatrzności Bożej, Msza święta w intencji górników z KWK „Piast” w Bieruniu – 26 czerwca 2021 r.


Panteon Wielkich Polaków – uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 40. rocznicę strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast”, który został rozpoczęty 14 grudnia 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Był to najdłuższy podziemny strajk w powojennej historii górnictwa, który trwa 14 dni i wzięło w nim udział ponad 1000 górników.

Świadectwo Danuty Sobczyk, pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego – 26.06.2021 r.

centrumopatrznosci.pl


Świątynia Opatrzności Bożej, Msza święta w intencji górników z KWK „Piast” w Bieruniu – 26 czerwca 2021 r.


Panteon Wielkich Polaków – uroczyste odsłonięcie i poświęcenie repliki tablicy upamiętniającej 40. rocznicę strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast”, który został rozpoczęty 14 grudnia 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Był to najdłuższy podziemny strajk w powojennej historii górnictwa, który trwa 14 dni i wzięło w nim udział ponad 1000 górników.

Świadectwo Rajmunda Horsta wiceprezesa Polskiej Grupy Górniczej ds. produkcji – 26.06.2021 r.

centrumopatrznosci.pl


Świątynia Opatrzności Bożej, Msza święta w intencji górników z KWK „Piast” w Bieruniu – 26 czerwca 2021 r.


Panteon Wielkich Polaków – uroczyste odsłonięcie i poświęcenie repliki tablicy upamiętniającej 40. rocznicę strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast”, który został rozpoczęty 14 grudnia 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Był to najdłuższy podziemny strajk w powojennej historii górnictwa, który trwa 14 dni i wzięło w nim udział ponad 1000 górników.

Jerzy Demski, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Dołowych – 26.06.2021 r.

centrumopatrznosci.pl
Świątynia Opatrzności Bożej, Msza święta w intencji górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Bieruniu – 26 czerwca 2021 r.
Panteon Wielkich Polaków – uroczyste odsłonięcie i poświęcenie repliki tablicy upamiętniającej 40. rocznicę strajku w Kopalni Węgla Kamiennego “Piast” w 1981 r., który został rozpoczęty 14 grudnia 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Był to najdłuższy podziemny strajk w powojennej historii górnictwa, który trwa 14 dni i wzięło w nim udział ponad 1000 górników.