Świadectwo Pani Lucyny z Oławy – 26.03.2022 r.

YouTube player

centrumopatrznosci.pl
Świątynia Opatrzności Bożej – Msza św. dziękczynna za dar życia, 11. Dzień Skupienia dla Darczyńców: konferencja o. Krzysztofa Pałysa OP pt. „Nigdy nie będziesz sam. Opatrzność Boża w życiu człowieka” – 26.03.2022 r.

Świadectwo Pani Justyny z Warszawy – 26.03.2022 r.

YouTube player

centrumopatrznosci.pl
Świątynia Opatrzności Bożej – Msza św. dziękczynna za dar życia, 11. Dzień Skupienia dla Darczyńców: konferencja o. Krzysztofa Pałysa OP pt. „Nigdy nie będziesz sam. Opatrzność Boża w życiu człowieka” – 26.03.2022 r.