Świadectwo Pani Katarzyny – 8.10.2017 r.

YouTube player

centrumopatrznosci.pl
Świątynia Opatrzności Bożej, XVII Dzień Papieski „Idźmy na przód z nadzieją” – 8.10.2017 r.

Świątynia Opatrzności Bożej, Centrum Opatrzności Bożej, Wotum Narodu, Dzień Papieski, XVII Dzień Papieski, św. Jan Paweł II