Świadectwo Stephanie z Chicago – 31. ŚDM 26.07.2016 r.

YouTube player
centrumopatrznosci.pl
Świątynia Opatrzności Bożej – Warszawskie Uwielbienie Spotkanie Młodzieży przy Świątyni Opatrzności Bożej 23 lipca 2016
31. Światowe Dni Młodzieży 26.07.2016
The Temple of Divine Providence – the National Votive
Warsaw Adoration Youth Meeting at the Temple of Divine Providence 23 July 2016

Świadectwo Debra Garcia z USA – 31. ŚDM 26.07.2016 r.

YouTube player
centrumopatrznosci.pl
Świątynia Opatrzności Bożej – Warszawskie Uwielbienie Spotkanie Młodzieży przy Świątyni Opatrzności Bożej 23 lipca 2016
31. Światowe Dni Młodzieży 26.07.2016
The Temple of Divine Providence – the National Votive
Warsaw Adoration Youth Meeting at the Temple of Divine Providence 23 July 2016

Świadectwo pielgrzyma z Zambii – 31. ŚDM 26.07.2016 r.

YouTube player
centrumopatrznosci.pl
Świątynia Opatrzności Bożej – Warszawskie Uwielbienie Spotkanie Młodzieży przy Świątyni Opatrzności Bożej 23 lipca 2016
31. Światowe Dni Młodzieży 26.07.2016
The Temple of Divine Providence – the National Votive
Warsaw Adoration Youth Meeting at the Temple of Divine Providence 23 July 2016