Teresa

4 marca br., w Świątyni Opatrzności Bożej zostanie odprawiona Eucharystia dziękczynna za łaskę Chrztu Świętego. Z tej okazji pragnę już teraz za tę łaskę podziękować, ponieważ 2 lutego obchodzić będę 75. rocznicę otrzymania mojego Chrztu Świętego. Przede wszystkim chcę podziękować Panu Bogu za Rodziców: Jadwigę i Aleksandra Pietroniów, którzy dali mi życie oraz za Rodziców Chrzestnych: Teresę Dowgwiłłowicz-Nowicką i Antoniego Alchimowicza, bo za ich pośrednictwem zostałam włączona do Wspólnoty Kościoła. Pan Bóg już ich wszystkich powołał od Siebie – proszę więc dla nich o radość oglądania w wieczności Boga w Trójcy Jedynego.
Dziewięć lat temu włączam się w budowę Świątyni Opatrzności Bożej – Wotum Narodu. Tę ważną dla mnie rocznicę chrztu pragnę świętować razem ze Wspólnotą Providentia Dei. We Wspólnocie modlę się, uczestniczę duchowo w Dniach Skupienia, jestem członkiem „Różańca Świętych — nie jestem sam”. Rozważam codziennie tajemnice Różańca św., łączę się kolejno ze Świętymi, przypisanymi na dany miesiąc, powierzając intencje Wspólnoty i swoje ich orędownictwu, przy tym odkrywam obecność Opatrzności Bożej w swoim życiu. Również we Wspólnocie, chociaż na odległość, obchodziłam swoją 50. rocznicę zawarcia Sakramentu Małżeństwa.
Byłam szczęśliwa, kiedy mogłam osobiście przyjechać do Warszawy aby uczestniczyć w otwarciu Świątyni — Wotum Narodu w 2006 roku. Podczas pielgrzymek parafialnych odwiedziłam Świątynię jeszcze dwa razy. Podziwiałam wówczas na miejscu, jak postępuje jej budowa. Modliłam się wtedy przy relikwiach świętych, niektórzy są mi szczególnie bliscy.
Dziękuję za możliwość brania udziału w Mszach św. transmitowanych przez internet. Dumna jestem, mogąc uczestniczyć w wyjątkowych Eucharystiach odprawianych w rocznice narodowe: w dniu 3 Maja, 11 listopada w Święto Niepodległości, czy w coroczne Święto Dziękczynienia. Pamiętam, kiedy w 2022 r., podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, wyjątkowo uroczyście zostały wprowadzone do Świątyni relikwie: kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski i matki Róży Czackiej.
Cieszę się także ze sprowadzenia doczesnych szczątków i z pochówku trzech Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w Mauzoleum wybudowanym w Panteonie Wielkich Polaków. Uważam, że Ich działalność jest ważnym dowodem zapewniającym ciągłość konstytucyjną naszej Ojczyźnie, pomimo lat zniewolenia Polski przez obce mocarstwa. W tej właśnie Świątyni kontynuowana jest tradycja łącząca kulturę i tożsamość poprzednich pokoleń z obecnym pokoleniem Polaków, a to służy budowaniu tożsamości, siły i jedności Narodu.
Bogu Wszechmogącemu niech będą dzięki za wszystkie otrzymane łaski. Powierzam mój los i los naszej ukochanej Ojczyzny – Opatrzności Bożej. Chwała Panu!

Teresa Sowińska, styczeń 2023 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.